Promocja!

Krytyka muzyczna. Skrypt dla studentów akademii muzycznych i uniwersytetów

3,00 

Ewa Kofin

Wrocław 2010

Na stanie

SKU: 978-83-86534-57-9 Kategorie: ,

Opis

W prezentowanym skrypcie autorka kompleksowo nakreśla problematykę związaną z krytyką muzyczną. Rozpoczyna od rozważenia istoty i celu krytyki muzycznej, następnie zajmuje się zagadnieniem kompetencji profesjonalnych krytyka, akcentując przy tym związane z ową społeczną funkcją problemy natury etycznej, po czym przechodzi do kwestii warsztatowych. Omawia kryteria, jakimi zazwyczaj kierują się krytycy formułujący oceny dzieł muzycznych i ich wykonań, daje wskazówki dotyczące formy recenzji i jej cech językowych, a także analizuje różnice pomiędzy specyfiką wypowiedzi krytycznych przeznaczonych dla różnych rodzajów prasy, radia i telewizji. Czytelnik znajdzie w niniejszym skrypcie zarówno ważkie tematy do przemyśleń związanych z istotą funkcji krytyka muzycznego, jak i praktyczne wskazania ułatwiające codzienną praktykę recenzencką.

Ewa Kofin jest najdłużej działającym we Wrocławiu krytykiem muzycznym. Przez 17 lat była stałą recenzentką „Słowa Polskiego”, ściślej współpracowała też z „Ruchem Muzycznym” i „Odrą”,  sporadycznie zaś – z różnymi innymi czasopismami. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną we Wrocławiu (teoria muzyki), doktorat uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim  (muzykologia). Pracą pedagogiczną związała się z Państwową Średnią Szkołą Muzyczną we Wrocławiu, którą kierowała przez sześć lat, następnie z Instytutem Kulturoznawstwa i Katedrą Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie wykłada do tej pory, oraz z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Oprócz recenzji, książek i artykułów naukowych ma w dorobku opracowanie 14 książek programowych Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans”.


SPIS TREŚCI

 

Słowo wstępne

Główny cel krytyki

Konsekwencje celu krytyki muzycznej

Kompetencje profesjonalne krytyka

Wymogi i problemy natury etycznej

Kryteria oceny sztuki wykonawczej

Kryteria oceny dzieł muzycznych

Wymogi pisarskie

Rygory terminu i rozmiaru recenzji

Adiustacja i autoryzacja

Informacje dodatkowe

Waga 56 g