Muzykoterapia. Tożsamość – transgresja – transdyscyplinarność

30,00 

red. Paweł Cylulko

Wrocław 2010

Na stanie

SKU: 978-83-86534-53-1 Kategorie: ,

Opis

 

Muzykoterapia stanowi bardzo młodą dyscyplinę nauki. Silnie wyodrębnia się spośród innych dziedzin nauki i terapii, jednak jej granice nie są jednoznacznie zakreślone. Wydaje się, że świadomość owych granic jest bardzo ważna dla właściwego poznania, porządkowania i prawidłowego rozwoju tej dyscypliny. Tymczasem równie istotne jest to, że bez wykraczania muzykoterapii np. w kierunku teorii muzyki, psychologii, pedagogiki, medycyny, socjologii czy rehabilitacji może nastąpić ograniczenie jej skuteczności w wymiarze terapeutycznym. Ta dwoistość widoczna jest też w działaniach specjalistów. Podczas gdy jedni proklamują granice muzykoterapii, inni w swoich działaniach je przekraczają.

 

Celem niniejszej książki jest bliższe przyjrzenie się zagadnieniom tożsamości i transdyscyplinarności muzykoterapii, a także procesowi transgresji, zauważalnemu w wielu działaniach muzykoterapeutycznych. Interesujące wydaje się przy tym zarówno spojrzenie z perspektywy muzykoterapii na zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, muzykologii czy medycyny, jak i spostrzeganie istoty muzykoterapii z punktu widzenia owych dyscyplin naukowych. W myśl tego założenia w prezentowanym tomie zagadnienia tożsamości, transgresji i transdyscyplinarności muzykoterapii podejmują nie tylko zawodowi muzykoterapeuci, lecz także reprezentanci innych dziedzin nauki i terapii.

 

Informacje dodatkowe

Waga 353 g

Spis treści

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

Sławomir Piechota
Uwolnić rozum od barier

 

Część I. TEORIA I EMPIRIA MUZYKOTERAPII

 

Joanna Gładyszewska-Cylulko
Od tożsamości do transgresji – dyskurs o naturze muzykoterapii

Marcel Białkowski
Muzykoterapia jako studium interdyscyplinarne: relacje z etnomuzykologią, historią i antropologią

Ewa Klimas-Kuchtowa
Synergiczne oddziaływanie muzyki w psychologicznej relacji pomagania

Anna Bukowska, Ludwika Konieczna
Neuromuzykoterapia w pracy muzykoterapeutów, fizjoterapeutów, logopedów i terapeutów zajęciowych

Iwona Polak
Emisja głosu a muzykoterapia

Anna Makuch
Zastosowanie muzykoterapii i choreoterapii u więźniów uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Stella Kaczmarek
Zadowolenie pacjentów z chorobami psychosomatycznymi z muzykoterapii

Izabella Starzec
Media wobec tematu muzykoterapii

Rafał Lawendowski
Preferencje muzyczne kobiet a obraz własnej osoby w sytuacji prywatnej i ekspozycji publicznej

 

Część II. PRAKTYKA KLINICZNA W MUZYKOTERAPII

 

Helena Cesarz
Piękno zawodu muzykoterapeuty

Monika Nöcker-Ribaupierre
Muzykoterapia w neonatologii. Podstawy – badania naukowe – praktyka kliniczna

Paweł Cylulko
Wspomaganie rozwoju małych dzieci poprzez muzykoterapię

Daniela Colonna-Kasjan
Muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka Szymajda
Sposoby wpisywania się muzyki w los człowieka. Z praktyki muzykoterapeuty

Anna Szymik
Przez rytm do Świata Ciszy. Wykorzystanie rytmiki w surdomuzykoterapii dzieci

Katarzyna Ruda
Zastosowanie muzykoterapii w pediatrii onkologicznej

Jerzy Burdzy, Barbara Kamińska
Warsztaty muzyczne dla osób z zaburzeniami psychotycznymi – ich funkcja terapeutyczna i diagnostyczna

Wanda Kołodziejska
Rola muzykoterapii w kształtowaniu prawidłowych postaw emocjonalnych dzieci z Domu Dziecka w Jaworznie

Agnieszka Łuciuk-Wojczuk
Rola muzykoterapii w procesie odzyskiwania zdrowia przez pacjentów z chorobami onkologicznymi

Joanna Gładyszewska-Cylulko
Relaksacja aktywna Maurice’a Martenota i Christine Saïto w opracowaniu Samy’ego Boskiego

Anna Jędryczka-Hamera
Teatr Integracyjny „Euforion”

Tadeusz Wolak
Cyfrowo-literowa metoda gry na instrumentach muzycznych jako skuteczny środek oddziaływania w terapii leczniczej i pedagogicznej dzieci z niepełnosprawnością

Magdalena Dudek
Komentarz do warsztatu pt. „Wybrane instrumenty perkusyjne wykorzystywane w muzykoterapii”

 

Część III. PROFESJA MUZYKOTERAPII

 

Wojciech Pospiech
Katedra i Zakład Muzykoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w służbie człowiekowi (komunikat)

Klaudia Kukiełczyńska-Krawczyk, Dawid Bochen
Kształcenie muzykoterapeutów w ArtEZ Conservatory w Enschede. Refleksje po wizycie w Holandii (komunikat)

Paweł Cylulko
W kierunku umocnienia tożsamości zawodu muzykoterapeuty w Polsce (komunikat)