Muzykoterapia. Tożsamość – transgresja – transdyscyplinarność

30,00 

red. Paweł Cylulko

Wrocław 2010

Na stanie

SKU: 978-83-86534-53-1 Kategorie: ,

Opis

 

Muzykoterapia stanowi bardzo młodą dyscyplinę nauki. Silnie wyodrębnia się spośród innych dziedzin nauki i terapii, jednak jej granice nie są jednoznacznie zakreślone. Wydaje się, że świadomość owych granic jest bardzo ważna dla właściwego poznania, porządkowania i prawidłowego rozwoju tej dyscypliny. Tymczasem równie istotne jest to, że bez wykraczania muzykoterapii np. w kierunku teorii muzyki, psychologii, pedagogiki, medycyny, socjologii czy rehabilitacji może nastąpić ograniczenie jej skuteczności w wymiarze terapeutycznym. Ta dwoistość widoczna jest też w działaniach specjalistów. Podczas gdy jedni proklamują granice muzykoterapii, inni w swoich działaniach je przekraczają.

 

Celem niniejszej książki jest bliższe przyjrzenie się zagadnieniom tożsamości i transdyscyplinarności muzykoterapii, a także procesowi transgresji, zauważalnemu w wielu działaniach muzykoterapeutycznych. Interesujące wydaje się przy tym zarówno spojrzenie z perspektywy muzykoterapii na zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, muzykologii czy medycyny, jak i spostrzeganie istoty muzykoterapii z punktu widzenia owych dyscyplin naukowych. W myśl tego założenia w prezentowanym tomie zagadnienia tożsamości, transgresji i transdyscyplinarności muzykoterapii podejmują nie tylko zawodowi muzykoterapeuci, lecz także reprezentanci innych dziedzin nauki i terapii.

 

Informacje dodatkowe

Waga 353 g

Spis treści

  SPIS TREŚCI   Wprowadzenie Sławomir Piechota Uwolnić rozum od barier  

Część I. TEORIA I EMPIRIA MUZYKOTERAPII

  Joanna Gładyszewska-Cylulko Od tożsamości do transgresji – dyskurs o naturze muzykoterapii Marcel Białkowski Muzykoterapia jako studium interdyscyplinarne: relacje z etnomuzykologią, historią i antropologią Ewa Klimas-Kuchtowa Synergiczne oddziaływanie muzyki w psychologicznej relacji pomagania Anna Bukowska, Ludwika Konieczna Neuromuzykoterapia w pracy muzykoterapeutów, fizjoterapeutów, logopedów i terapeutów zajęciowych Iwona Polak Emisja głosu a muzykoterapia Anna Makuch Zastosowanie muzykoterapii i choreoterapii u więźniów uzależnionych od substancji psychoaktywnych Stella Kaczmarek Zadowolenie pacjentów z chorobami psychosomatycznymi z muzykoterapii Izabella Starzec Media wobec tematu muzykoterapii Rafał Lawendowski Preferencje muzyczne kobiet a obraz własnej osoby w sytuacji prywatnej i ekspozycji publicznej  

Część II. PRAKTYKA KLINICZNA W MUZYKOTERAPII

  Helena Cesarz Piękno zawodu muzykoterapeuty Monika Nöcker-Ribaupierre Muzykoterapia w neonatologii. Podstawy – badania naukowe – praktyka kliniczna Paweł Cylulko Wspomaganie rozwoju małych dzieci poprzez muzykoterapię Daniela Colonna-Kasjan Muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej Agnieszka Szymajda Sposoby wpisywania się muzyki w los człowieka. Z praktyki muzykoterapeuty Anna Szymik Przez rytm do Świata Ciszy. Wykorzystanie rytmiki w surdomuzykoterapii dzieci Katarzyna Ruda Zastosowanie muzykoterapii w pediatrii onkologicznej Jerzy Burdzy, Barbara Kamińska Warsztaty muzyczne dla osób z zaburzeniami psychotycznymi – ich funkcja terapeutyczna i diagnostyczna Wanda Kołodziejska Rola muzykoterapii w kształtowaniu prawidłowych postaw emocjonalnych dzieci z Domu Dziecka w Jaworznie Agnieszka Łuciuk-Wojczuk Rola muzykoterapii w procesie odzyskiwania zdrowia przez pacjentów z chorobami onkologicznymi Joanna Gładyszewska-Cylulko Relaksacja aktywna Maurice’a Martenota i Christine Saïto w opracowaniu Samy’ego Boskiego Anna Jędryczka-Hamera Teatr Integracyjny „Euforion” Tadeusz Wolak Cyfrowo-literowa metoda gry na instrumentach muzycznych jako skuteczny środek oddziaływania w terapii leczniczej i pedagogicznej dzieci z niepełnosprawnością Magdalena Dudek Komentarz do warsztatu pt. „Wybrane instrumenty perkusyjne wykorzystywane w muzykoterapii”  

Część III. PROFESJA MUZYKOTERAPII

  Wojciech Pospiech Katedra i Zakład Muzykoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w służbie człowiekowi (komunikat) Klaudia Kukiełczyńska-Krawczyk, Dawid Bochen Kształcenie muzykoterapeutów w ArtEZ Conservatory w Enschede. Refleksje po wizycie w Holandii (komunikat) Paweł Cylulko W kierunku umocnienia tożsamości zawodu muzykoterapeuty w Polsce (komunikat)