Promocja!

Twórczość kompozytorów wrocławskich w latach 1945-2000

10,00 

Anna Granat-Janki

Wrocław 2003

Na stanie

SKU: 978-83–86534–22-2 Kategorie: , ,

Opis

 

Prezentowana monografia jest syntetycznym ujęciem bogatego dorobku kilku pokoleń kompozytorów związanych z powojennym Wrocławiem. Zastosowana w niej została szeroka perspektywa badawcza uwzględniająca kontekst historyczny, polityczno-społeczny, estetyczny i techniczno-warsztatowy. Autorka formułuje zespół cech charakterystycznych dla omawianej twórczości oraz wskazuje na kulturotwórcze znaczenie dorobku kompozytorskiego nie tylko w kontekście regionalnym, ale także z punktu widzenia kultury narodowej.

 

Książka, bogato ilustrowana przykładami muzycznymi oraz wzbogacona ikonografią, adresowana jest zarówno do znawców przedmiotu, jak i do grona melomanów interesujących się współczesną muzyką polską.

 

Informacje dodatkowe

Waga 564 g

Spis treści

  SPIS TREŚCI   Wprowadzenie I. 1945-1956. MIĘDZY NEOKLASYCYZMEM A SOCREALIZMEM 1. Sytuacja polskiej kultury muzycznej w okresie powojennym 2. Życie muzyczne w powojennym Wrocławiu 3. Charakterystyka wrocławskiego środowiska kompozytorskiego. Generacje twórców 4. W kręgu neoklasycyzmu 5. W okowach socrealizmu 6. Próby przełamywania estetyki normatywnej 7. Styl narodowo-folklorystyczny II. 1956-1975. W KRĘGU AWANGARDY 1. Sytuacja polskiej kultury muzycznej po 1956 roku 2. Życie muzyczne Wrocławia 3. Charakterystyka wrocławskiego środowiska kompozytorskiego. Generacje twórców 4. Dodekafonia, serializm, punktualizm 4.1. Dodekafonia tematyczna 4.2. Dodekafonia tematyczna i serializm a punktualizm 4.3. Seryjność integralna 4.4. Operowanie serią ograniczoną 4.5. Serializm a strukturalizm interwałowy i konstruktywizm 5. Sonorystyka 5.1. Utwory wykorzystujące możliwości tradycyjnego instrumentarium 5.1.1. Brzmieniowość jako czynnik konstrukcyjny 5.1.2. Sonorystyczne środki wyrazu muzycznego a tradycyjne metody kształtowania dzieła 5.2. Dzieła formowane za pomocą urządzeń elektroakustycznych oraz kompozycje zestawiające brzmienia instrumentalne i elektroniczne 6. Aleatoryzm 6.1. Indeterminizm rytmu, czasu, wysokości dźwięku, dynamiki, formy 6.2. Funkcja aleatoryzmu w kształtowaniu struktury i formy dzieła muzycznego III. 1975-2000. W STRONĘ POSTMODERNIZMU 1. Nowe tendencje w muzyce polskiej po 1975 roku 2. Życie muzyczne Wrocławia 3. Charakterystyka wrocławskiego środowiska kompozytorskiego. Generacje twórców 4. Postmodernizm – kwestie terminologiczne 5. Postmodernizm neokonserwatywny 5.1. Między neoklasycyzmem a ekspresjonizmem – Ryszard Bukowski 5.2. Nowy romantyzm – Tadeusz Natanson 5.3. Sensualizm brzmienia i emocjonalizm – Jan Antoni Wichrowski 5.4. Nowy humanizm w twórczości Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil 5.5. W stronę wartości uniwersalnych – Andrzej Tuchowski 5.6. Wyrazisty charakter emocjonalny i logika konstrukcji – Ewa Podgórska 6. Postmodernizm poststrukturalistyczny 6.1. Ekspresjonistyczny płaszczyznowy sonoryzm – Ryszard Mieczysław Klisowski 6.2. Symboliczny świat muzyczny Rafała Augustyna IV. TENDENCJE RETROSPEKTYWNE Leszek Wisłocki Jadwiga Szajna-Lewandowska Lucjan Laprus Piotr Drożdżewski Mirosław Gąsieniec Tomasz Kulikowski Zakończenie. Twórczość kompozytorów wrocławskich a muzyka polska drugiej połowy XX wieku Bibliografia Wykaz skrótów Wykaz analizowanych i omawianych utworów kompozytorów wrocławskich Spis przykładów muzycznych Indeks utworów kompozytorów wrocławskich Indeks nazwisk i utworów Summary