XVII-wieczny repertuar fletu podłużnego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Z zagadnień wykonawstwa muzyki instrumentalnej wczesnego baroku

30,00 

Tomasz Dobrzański

Wrocław 2018

Na stanie

Opis

 

W niniejszej książce Tomasz Dobrzański przedstawia druki włoskiej muzyki instrumentalnej XVII wieku ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Zawarte w nich utwory przeznaczone są najczęściej per ogni sorte di stromenti (na wszelkie rodzaje instrumentów). Autor analizuje problematykę związaną z wykonywaniem utworów solowych z towarzyszeniem basso continuo na flecie podłużnym w jego XVII-wiecznej postaci oraz przedstawia praktykę wykonawczą epoki, konfrontując dostępną wiedzę z wybranym repertuarem. Omawia wszelkie aspekty owej praktyki: od retoryki, przez właściwości wyrazowe skal modalnych, teorię afektów, sprezzaturę, artykulację w grze na instrumentach dętych i ornamentację, po kwestie tempa oraz znaków akcydentalnych. Publikacja zawiera również transkrypcje jedenastu utworów solowych z basso continuo pochodzących ze zbiorów wrocławskich. Książka adresowana jest zarówno do instrumentalistów specjalizujących się w grze na flecie podłużnym, jak i do wszystkich osób zainteresowanych wykonawstwem muzyki XVII wieku.

 

Tomasz Dobrzański ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie klarnetu prof. Mieczysława Stachury. Flet podłużny studiował pod kierunkiem Gabriela Garrido w Centrum Muzyki Dawnej przy Conservatoire Populaire w Genewie oraz u Michela Pigueta w bazylejskiej Schola Cantorum, gdzie kształcił się także w zakresie klarnetu historycznego pod kierunkiem Pierre-André Taillarda. Tomasz Dobrzański jest multiinstrumentalistą – gra również na średniowiecznych instrumentach szarpanych, a także szałamajach, dudach i fletach jednoręcznych. Ponadto rekonstruuje dawne instrumenty muzyczne i wykonuje ich kopie. Od 2000 roku kieruje wrocławskim zespołem Ars Cantus, który ma w dorobku liczne nagrania nieznanej muzyki wrocławskiej i śląskiej. Jednocześnie zajmuje się dydaktyką i popularyzacją muzyki dawnej. We wrocławskiej Akademii Muzycznej oraz w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia prowadzi klasy fletu podłużnego. W roku 2016 obronił pracę doktorską dotyczącą starodruków włoskich z kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

 

Informacje dodatkowe

Waga 643 g

Spis treści

  Wstęp Rozdział 1. Muzyka instrumentalna i flet podłużny w XVII wieku

1.1. Wczesnobarokowe formy instrumentalne 1.2. Miejsce fletu podłużnego w instrumentarium XVII wieku

Rozdział 2. Wczesnobarokowy repertuar solowych utworów instrumentalnych w zbiorach wrocławskich

2.1. Kolekcja włoskich starodruków z XVII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 2.2. Zbiory muzyki instrumentalnej przechowywane w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu i znajdujące się w nich utwory na instrument sopranowy i basso continuo

Rozdział 3. Podstawy wykonania muzyki instrumentalnej XVII wieku 

3.1. Retoryka w renesansowej tradycji humanistycznej 3.2. Echa starożytnej sztuki śpiewu i próby jej wskrzeszenia 3.3. Sprezzatura 3.4. Retoryka w praktyce 3.5. Teorie afektów i melopoeia 3.6. Ruch, rytm i rhythmopoeia 3.7. Właściwości wyrazowe skal modalnych 3.8. Artykulacja w grze na instrumentach dętych 3.9. Włoska ornamentacja XVII wieku i repertuar figur ozdobnych 3.10. Alteracje zapisu rytmicznego 3.11. Oznaczenia menzuralne a kwestia tempa 3.12. Zestawienie elementów kompozycji muzycznej decydujących o afektach

Rozdział 4. Wybrane utwory i uwagi o ich wykonaniu

4.1. Utwory 4.2. Podsumowanie 4.3. Nota o temperacji

Rozdział 5. Transkrypcje

5.1. Problemy akcydencji 5.2. Komentarze do transkrypcji 5.3. Materiał nutowy

Biagio Marini, La Gardana ze zbioru Affetti musicali (1617) Tommaso Cecchino, Sonata seconda ze zbioru Cinque messe (1628) Girolamo Frescobaldi, Canzona Quarta ze zbioru Il primo libro delle canzoni (1628) Biagio Marini, Sonata Decima A2 ze zbioru Sonate symphonie (1629) Dario Castello, Sonata Prima a Sopran Solo ze zbioru Sonate concertate (1629) Bartolomé Selma y Saalaverde, 3. Soprano Solo ze zbioru Primo Libro Canzoni, fantasie et correnti (1638) Giovanni Battista Fontana, Sonata seconda a violino solo ze zbioru Sonate a 1. 2. 3. (1641) Marco Uccellini, Sonata prima a violino solo detta la vittoria trionfante ze zbioru Sonate, correnti et arie (1644) Mauritio Cazzati, La Pezzola ze zbioru Il secondo libro delle Sonate (1648) Marco Uccellini, Sonata nona ze zbioru Sonate over canzoni (1649) Giovanni Antonio Leoni, Sonata Ottava ze zbioru Sonate di Violino (1652)

Zakończenie Bibliografia Indeks nazwisk Aneks. Noty biograficzne kompozytorów