Muzyka i prawo

15,00 

red. P. Pest, M. Winsław

Wrocław 2020

Na stanie

SKU: 978-83-65473-25-7 Kategorie: , Tagi: ,

Opis

 

Prezentowana monografia jest efektem współpracy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej celem jest przedstawienie wielowymiarowego obrazu wzajemnych oddziaływań muzyki i prawa. Autorzy odnoszą się do statusu prawnego wytworów sztucznej inteligencji na gruncie polskiego prawa autorskiego, pokazują podobieństwa muzyki i prawa jako aktów kultury na przykładzie ich interpretacji, badają finansowe aspekty funkcjonowania instytucji kultury, przybliżają problematykę prawną związaną z życiem lub ze spuścizną wielkich kompozytorów, wskazują wpływ muzyki na przestępczość, przedstawiają specyfikę dźwiękowych znaków towarowych i ich rejestracji, przypominają o narzędziach kształtowania kultury muzycznej w czasach socrealizmu, zwracają uwagę na podobieństwa między ontologiczną charakterystyką prawa i muzyki, podają przykłady wewnętrznych regulacji dotyczących wykonywania muzyki w związkach wyznaniowych, naświetlają prawne aspekty wykorzystywania muzyki w utworze audiowizualnym, na przykładzie kradzieży cennych skrzypiec dokonanej niemal przed stuleciem przyglądają się kwestii nabycia unikatowych instrumentów od osoby nieuprawnionej, a także omawiają problemy prawne, z którymi zmaga się kopista muzyki. Liczymy na to, że prezentowana monografia będzie inspiracją do podejmowania dalszych poszukiwań wspólnych płaszczyzn muzyki i prawa.

 

Informacje dodatkowe

Waga 408 g
Wymiary 14,5 × 1,5 × 21 cm

Spis treści

 

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP

Aleksandra Bar

Sztuczna inteligencja, prawdziwa sztuka – ochrona wytworów sztucznej inteligencji na gruncie polskiego prawa autorskiego

Klaudia Gaczoł

Praktyczne konsekwencje figury prawnika jako artysty, czyli: czego prawnik może nauczyć się od muzyka?

Andrzej Huchla

Finansowanie Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

Andrzej Huchla

Wrocławska awantura o Paganiniego

Piotr Kantor-Kozdrowicki

Intencja autora jako cel interpretacji prawniczej i muzycznej

Małgorzata Karasińska

Czy muzyka łagodzi obyczaje? – O wpływie muzyki na przestępczość

Maciej Kijowski

Czy w Polsce istnieje prawo chopinowskie?

Katarzyna Krupa-Lipińska

Zgłoszenie do ochrony dźwiękowego znaku towarowe w Urzędzie Patentowym RP

Karolina Pawlik

Narzędzia kształtowania polskiej kultury muzycznej w dobie socrealizmu

Maciej Pichlak

Dźwięk i tekst. Kilka uwag o ontologii prawa i muzyki

Tomasz Resler

Muzyka jako przedmiot regulacji w prawie wewnętrznym kościołów i innych związków wyznaniowych – wybrane przykłady

Aleksandra Sewerynik

Muzyka w utworze audiowizualnym

Agata Skowroń

StradiVARIOUS albo RÓŻNORODNE rozwiązania problemu nabycia unikatowych skrzypiec od nieuprawnionego w wybranych systemach prawnych

Grzegorz Wierzba
O roli kopisty raz jeszcze w kontekście praw autorskich i zawierania umów