Pieśni solowe Władysława Żeleńskiego

35,00 

 

Agnieszka Zwierzycka

Wrocław 2016

Na stanie

Opis

 

Władysław Żeleński (1837–1921) był kompozytorem wszechstronnym, sięgającym niemal do wszystkich gatunków i form muzycznych uprawianych w drugiej połowie XIX wieku. Do historii muzyki przeszedł jednak jako twórca oper i liryki wokalnej. Jego twórczość pieśniowa jest imponująca, liczy ponad dziewięćdziesiąt utworów. Odegrały one ważną rolę w rozwoju gatunku, a wiele z nich zaliczyć można do szczytowych osiągnięć polskiej muzyki wokalnej drugiej połowy XIX wieku. Mimo swojej wartości pieśni te nie były dotąd przedmiotem dociekań muzykologów. Prezentowana książka ma na celu wypełnienie tej luki i scharakteryzowanie liryki wokalnej Żeleńskiego nie tylko na poziomie muzycznej lingwistyki, lecz także muzycznej poetyki.

 

Agnieszka Zwierzycka jest absolwentką studiów muzykologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stopień doktora sztuki uzyskała w Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 1991 roku pracuje w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie wchodzi w skład Katedry Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej oraz Zakładu Muzyki Kościelnej. Jest stypendystką rządu włoskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim historii muzyki polskiej XIX wieku i początku wieku XX oraz polskiej muzyki ludowej. Ma w dorobku artykuły naukowe i hasła w Encyklopedii Wrocławia. Bierze udział w ogólnopolskich i międzynarodowych sympozjach, sesjach i konferencjach naukowych.

 

Informacje dodatkowe

Waga 848 g

Spis treści

  Wstęp   Rozdział I. Władysław Żeleński 1. Życie i twórczość 1.1. Okres dzieciństwa i młodości: 1837–1859 1.2. Okres studiów i podróży: 1859–1871 1.3. Okres warszawski: 1871–1881

1.4. Okres krakowski: 1881–1921

2. Osobowość kompozytora 3. Poglądy estetyczne   Rozdział II. Wybór tekstów poetyckich 1. Krąg autorów 2. Tematyka 3. Budowa wiersza   Rozdział III. Gatunki pieśniowe w twórczości Władysława Żeleńskiego   Rozdział IV. Przemiany stylu kompozytorskiego w twórczości lirycznej 1. Styl wczesny. W kręgu ideałów klasycznych i sentymentalizmu 2. Styl dojrzały. Pomiędzy liryzmem a ludowością 3. Styl późny. W stronę modernizmu   Rozdział V. Idiom pieśni solowych Władysława Żeleńskiego   Rozdział VI. Między romantyzmem a modernizmem. Refleksje końcowe   Bibliografia Aneksy 1. Wykaz pieśni solowych 2. Wykaz wybranych nagrań 3. Teksty poetyckie. Porównanie wersji oryginalnych z tekstami pieśni