Recepcja twórczości Oliviera Messiaena. La Cité céleste – niebiańskie Jeruzalem („Zeszyt Naukowy” nr 78)

15,00 

red. Maria Zduniak i zespół

Wrocław 2002

Na stanie

SKU: 978-83-86534-16-8 Kategorie: ,

Opis

 

Program artystyczny, zatytułowany La Cité céleste  – w hołdzie Olivierowi Messiaenowi, zrealizowany został w terminie od 25 lutego 1998 roku do 27 lutego 1999 roku. Inicjatorem tego programu była Fundacja Guardini (Guardini Stiftung e.V.) w Berlinie, a zasadniczą jego część stanowiła przygotowana przez Fundację wystawa obrazująca życie i dzieło wybitnego francuskiego kompozytora i organisty Oliviera Messiaena w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin artysty. Wystawa była eksponowana w Kolonii, Berlinie, Luksemburgu, Dreźnie, Zgorzelcu (Görlitz), Moguncji, Salzburgu, Lipsku oraz we Wrocławiu. W czasie jej eksponowania w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (od 4 grudnia 1998 roku do 15 stycznia 1999 roku) miała miejsce w dniach 11-12 grudnia 1998 roku w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Recepcja twórczości Oliviera Messiaena, zorganizowana przez Zakłada Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, Katedrę Kompozycji i Teorii Muzyki oraz Związek Kompozytorów Polskich Oddział we Wrocławiu.

Olivier Messiaen podczas drugiej wojny światowej przebywał jako jeniec wojenny w stalagu VIIIA w Zgorzelcu, gdzie powstał jego utwór Quatuor pour la fin du Temps – Kwartet na koniec Czasu. Tym samym postać Messiaena wpisała się w kulturę muzyczną Śląska. Na doniosłość wspomnianej konferencji złożyła się nie tylko ważkość tematyki, jej szczególna międzynarodowa ranga, lecz również fakt, że tematyka dotycząca recepcji twórczości Oliviera Messiaena, genialnego kompozytora XX wieku, w Europie Wschodniej i Środkowej nie była dotąd przedmiotem analizy ani opracowań.

– ze słowa wstępnego prof. Marii Zduniak

Informacje dodatkowe

Waga 327 g

Spis treści

 

SPIS TREŚCI

 

Martina Homma
Jak się tworzy historię muzyki – o Olivierze Messiaenie i Szkole Darmsztadzkiej

Jerzy Stankiewicz
Olivier Messiean w Polsce

Ewa Kofin
Recepcja muzyki Oliviera Messiaena w powojennym Wrocławiu

Małgorzata Woźna-Stankiewicz
Polskie analizy języka muzycznego Oliviera Messiaena

Jerzy Stankiewicz
Dzieła Oliviera Messiaena i ich wykonania w Polsce

Milan Slavický
Die Messiaen-Rezeptionsgeschichte in Tschechien

Ivan Marton
Recepcja twórczości Oliviera Messiaena na Słowacji po drugiej wojnie światowej

Jarema Jakubiak
Recepcja twórczości Oliviera Messiaena na Ukrainie

Irina Nikolska
O recepcji twórczości Oliviera Messiaena w Rosji

Rita Goštautiene
Olivier Messiaen i Litwa: paralele, kontakty, recepcja

Jerzy Hryniewicz
Recepcja twórczości Oliviera Messiaena na Łotwie

Grażyna Pstrokońska-Nawratil
W poszukiwaniu muzycznej prawdy

 

Inhaltsverzeichnis (aussließlich Zusammenfassungen)

 

Martina Homma
Wie Musikgeschichte geschrieben wird. Über Olivier Messiaen und die Darmstädter Avantgarde

Jerzy Stankiewicz
Olivier Messiean in Polen

Ewa Kofin
Die Rezeption der Musik Olivier Messiaens in Nachkriegs-Breslau

Małgorzata Woźna-Stankiewicz
Polnische Analysen der Musiksprache Olivier Messiaens

Jerzy Stankiewicz
Werke Olivier Messiaens und ihre Aufführungen in Polen

Milan Slavický
Die Messiaen-Rezeptionsgeschichte in Tschechien

Ivan Marton
Rezeption der Werke Olivier Messiaens in der Slowakei nach dem zweiten Weltkrieg

Jarema Jakubiak
Die Rezeption des Schaffens von Olivier Messiaen in der Ukraine

Irina Nikolska
Rezeption der Werke Olivier Messiaens in der Sowjetunion und Russland

Rita Goštautiene
Olivier Messiaen und Litauen: Parallelen, Kontakte, Rezeption

Jerzy Hryniewicz
Rezeption der Musik Olivier Messiaens in Lettland

Grażyna Pstrokońska-Nawratil
Die Suche nach der musikalischen Wahrheit