Recepcja twórczości Oliviera Messiaena. La Cité céleste – niebiańskie Jeruzalem („Zeszyt Naukowy” nr 78)

15,00 

red. Maria Zduniak i zespół

Wrocław 2002

Na stanie

SKU: 978-83-86534-16-8 Kategorie: ,

Opis

 

Program artystyczny, zatytułowany La Cité céleste  – w hołdzie Olivierowi Messiaenowi, zrealizowany został w terminie od 25 lutego 1998 roku do 27 lutego 1999 roku. Inicjatorem tego programu była Fundacja Guardini (Guardini Stiftung e.V.) w Berlinie, a zasadniczą jego część stanowiła przygotowana przez Fundację wystawa obrazująca życie i dzieło wybitnego francuskiego kompozytora i organisty Oliviera Messiaena w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin artysty. Wystawa była eksponowana w Kolonii, Berlinie, Luksemburgu, Dreźnie, Zgorzelcu (Görlitz), Moguncji, Salzburgu, Lipsku oraz we Wrocławiu. W czasie jej eksponowania w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (od 4 grudnia 1998 roku do 15 stycznia 1999 roku) miała miejsce w dniach 11-12 grudnia 1998 roku w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Recepcja twórczości Oliviera Messiaena, zorganizowana przez Zakłada Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, Katedrę Kompozycji i Teorii Muzyki oraz Związek Kompozytorów Polskich Oddział we Wrocławiu.

Olivier Messiaen podczas drugiej wojny światowej przebywał jako jeniec wojenny w stalagu VIIIA w Zgorzelcu, gdzie powstał jego utwór Quatuor pour la fin du Temps – Kwartet na koniec Czasu. Tym samym postać Messiaena wpisała się w kulturę muzyczną Śląska. Na doniosłość wspomnianej konferencji złożyła się nie tylko ważkość tematyki, jej szczególna międzynarodowa ranga, lecz również fakt, że tematyka dotycząca recepcji twórczości Oliviera Messiaena, genialnego kompozytora XX wieku, w Europie Wschodniej i Środkowej nie była dotąd przedmiotem analizy ani opracowań.

– ze słowa wstępnego prof. Marii Zduniak

Informacje dodatkowe

Waga 327 g

Spis treści

  SPIS TREŚCI   Martina Homma Jak się tworzy historię muzyki – o Olivierze Messiaenie i Szkole Darmsztadzkiej Jerzy Stankiewicz Olivier Messiean w Polsce Ewa Kofin Recepcja muzyki Oliviera Messiaena w powojennym Wrocławiu Małgorzata Woźna-Stankiewicz Polskie analizy języka muzycznego Oliviera Messiaena Jerzy Stankiewicz Dzieła Oliviera Messiaena i ich wykonania w Polsce Milan Slavický Die Messiaen-Rezeptionsgeschichte in Tschechien Ivan Marton Recepcja twórczości Oliviera Messiaena na Słowacji po drugiej wojnie światowej Jarema Jakubiak Recepcja twórczości Oliviera Messiaena na Ukrainie Irina Nikolska O recepcji twórczości Oliviera Messiaena w Rosji Rita Goštautiene Olivier Messiaen i Litwa: paralele, kontakty, recepcja Jerzy Hryniewicz Recepcja twórczości Oliviera Messiaena na Łotwie Grażyna Pstrokońska-Nawratil W poszukiwaniu muzycznej prawdy   Inhaltsverzeichnis (aussließlich Zusammenfassungen)   Martina Homma Wie Musikgeschichte geschrieben wird. Über Olivier Messiaen und die Darmstädter Avantgarde Jerzy Stankiewicz Olivier Messiean in Polen Ewa Kofin Die Rezeption der Musik Olivier Messiaens in Nachkriegs-Breslau Małgorzata Woźna-Stankiewicz Polnische Analysen der Musiksprache Olivier Messiaens Jerzy Stankiewicz Werke Olivier Messiaens und ihre Aufführungen in Polen Milan Slavický Die Messiaen-Rezeptionsgeschichte in Tschechien Ivan Marton Rezeption der Werke Olivier Messiaens in der Slowakei nach dem zweiten Weltkrieg Jarema Jakubiak Die Rezeption des Schaffens von Olivier Messiaen in der Ukraine Irina Nikolska Rezeption der Werke Olivier Messiaens in der Sowjetunion und Russland Rita Goštautiene Olivier Messiaen und Litauen: Parallelen, Kontakte, Rezeption Jerzy Hryniewicz Rezeption der Musik Olivier Messiaens in Lettland Grażyna Pstrokońska-Nawratil Die Suche nach der musikalischen Wahrheit