Psalate synetos 2. Twórca wobec wymogów współczesnej liturgii

35,00 

red. M. Kierska-Witczak

Wrocław 2019

Na stanie

Opis

 

Drugi tom serii „Psalate Synetos”, zatytułowany Twórca wobec wymogów współczesnej liturgii, jest kontynuacją podjętej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego inicjatywy wydawniczej mającej być pomocą dla osób interesujących się wykonawstwem muzyki sakralnej – studentów specjalności muzyka kościelna, a przede wszystkim dla muzyków praktyków, chcących doskonalić swój warsztat techniczny i pogłębiać posiadaną wiedzę. Publikacja została podzielona na cztery części. Pierwsza dotyka tematyki związanej z procesem tworzenia, komponowaniem – zarówno w szerokim, teologicznym rozumieniu zawodu artysty, jak i na podstawie analizy konkretnych dzieł kompozytorskich ostatniego stulecia. Improwizacji i sztuce akompaniamentu liturgicznego poświęcona jest część druga; trzecia odnosi się do zagadnień związanych ze śpiewem, czwarta zaś ukazuje problematykę z zakresu współczesnej architektury sakralnej, usytuowania w jej wnętrzu instrumentu organowego, a także ważnej kwestii naturalnej akustyki wnętrz kościelnych i sposobów ich nagłaśniania.

W tekście biblijnego psalmu autor zawołał: „Śpiewajcie! Albowiem królem wszystkiej ziemi Bóg: śpiewajcież mądrze!”, a po grecku: Psalate synetos (Ψάλατε συνετώς). Powtarzamy tę zachętę, zapraszając do lektury niniejszej publikacji.

 

Informacje dodatkowe

Waga 525 g

Spis treści

 

SPIS TREŚCI

 

Od redakcji

 

Część 1. Kompozytor

 

Emilia Dudkiewicz

Artysta w służbie liturgii – w optyce teologicznej Josepha Ratzingera

Marek Fronc

Towarzyszenia organowe w mszach Romana Maciejewskiego

Anna Szarapka

Warstwa brzmieniowa Missa in memoriam Beati Georgii Popiełuszko Łukasza Urbaniaka

Grażyna Pstrokońska-Nawratil

…wokół Magnificat MM

 

Część 2. Improwizator

 

Tomasz Orlow

Improwizacja organowa jako narzędzie kreatywnego współtworzenia muzyki w liturgii. Preludium i postludium – idea, wyraz artystyczny, forma

Ireneusz Wyrwa

Akompaniament liturgiczny – towarzyszenie śpiewowi czy jego prowadzenie?

Tomasz Kulikowski

Wybrane współczesne techniki kompozytorskie – możliwość zastosowania w akompaniamencie liturgicznym

Monika Krahforst-Kamińska

Sylwetki współczesnych niemieckich improwizatorów organowych

 

Część 3. Śpiew

 

Michał Sławecki

Historia najnowszych liturgiczno-muzycznych źródeł repertuaru śpiewu gregoriańskiego

Brygida Tomala

Kantor i psałterzysta – ich posługa we współczesnej liturgii

Marta Kierska-Witczak

Pomiędzy rzemiosłem a sztuką – szanse i ograniczenia dyrygenta chóralnego

Marta Kierska-Witczak

Koncerty chóralne w kościele

Andrzej Prasał

Ortodoksja czy ortopraksja? Piosenka religijna w liturgii

 

Część 4. Przestrzeń

 

Waldemar Wawrzyniak

Sacrum w architekturze

Tomasz Głuchowski

Instrumenty organowe w przestrzeni budowli sakralnej

Maurycy Kin, Bartłomiej Kruk

Akustyka wnętrz sakralnych a metody nagłaśniania

 

Noty biograficzne autorów

Może spodoba się również…