Psalate synetos 2. Twórca wobec wymogów współczesnej liturgii

35,00 

red. M. Kierska-Witczak

Wrocław 2019

Na stanie

Opis

 

Drugi tom serii „Psalate Synetos”, zatytułowany Twórca wobec wymogów współczesnej liturgii, jest kontynuacją podjętej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego inicjatywy wydawniczej mającej być pomocą dla osób interesujących się wykonawstwem muzyki sakralnej – studentów specjalności muzyka kościelna, a przede wszystkim dla muzyków praktyków, chcących doskonalić swój warsztat techniczny i pogłębiać posiadaną wiedzę. Publikacja została podzielona na cztery części. Pierwsza dotyka tematyki związanej z procesem tworzenia, komponowaniem – zarówno w szerokim, teologicznym rozumieniu zawodu artysty, jak i na podstawie analizy konkretnych dzieł kompozytorskich ostatniego stulecia. Improwizacji i sztuce akompaniamentu liturgicznego poświęcona jest część druga; trzecia odnosi się do zagadnień związanych ze śpiewem, czwarta zaś ukazuje problematykę z zakresu współczesnej architektury sakralnej, usytuowania w jej wnętrzu instrumentu organowego, a także ważnej kwestii naturalnej akustyki wnętrz kościelnych i sposobów ich nagłaśniania.

W tekście biblijnego psalmu autor zawołał: „Śpiewajcie! Albowiem królem wszystkiej ziemi Bóg: śpiewajcież mądrze!”, a po grecku: Psalate synetos (Ψάλατε συνετώς). Powtarzamy tę zachętę, zapraszając do lektury niniejszej publikacji.

 

Informacje dodatkowe

Waga 525 g

Spis treści

  SPIS TREŚCI   Od redakcji  

Część 1. Kompozytor

  Emilia Dudkiewicz Artysta w służbie liturgii – w optyce teologicznej Josepha Ratzingera Marek Fronc Towarzyszenia organowe w mszach Romana Maciejewskiego Anna Szarapka Warstwa brzmieniowa Missa in memoriam Beati Georgii Popiełuszko Łukasza Urbaniaka Grażyna Pstrokońska-Nawratil ...wokół Magnificat MM ...  

Część 2. Improwizator

  Tomasz Orlow Improwizacja organowa jako narzędzie kreatywnego współtworzenia muzyki w liturgii. Preludium i postludium – idea, wyraz artystyczny, forma Ireneusz Wyrwa Akompaniament liturgiczny – towarzyszenie śpiewowi czy jego prowadzenie? Tomasz Kulikowski Wybrane współczesne techniki kompozytorskie – możliwość zastosowania w akompaniamencie liturgicznym Monika Krahforst-Kamińska Sylwetki współczesnych niemieckich improwizatorów organowych  

Część 3. Śpiew

  Michał Sławecki Historia najnowszych liturgiczno-muzycznych źródeł repertuaru śpiewu gregoriańskiego Brygida Tomala Kantor i psałterzysta – ich posługa we współczesnej liturgii Marta Kierska-Witczak Pomiędzy rzemiosłem a sztuką – szanse i ograniczenia dyrygenta chóralnego Marta Kierska-Witczak Koncerty chóralne w kościele Andrzej Prasał Ortodoksja czy ortopraksja? Piosenka religijna w liturgii  

Część 4. Przestrzeń

  Waldemar Wawrzyniak Sacrum w architekturze Tomasz Głuchowski Instrumenty organowe w przestrzeni budowli sakralnej Maurycy Kin, Bartłomiej Kruk Akustyka wnętrz sakralnych a metody nagłaśniania   Noty biograficzne autorów

Może spodoba się również…