Ryszard Bukowski. Człowiek i dzieło

45,00 

Aleksandra Pijarowska

Wrocław 2014

Na stanie

Opis

 

Ryszard Bukowski – kompozytor, pedagog, publicysta – był jednym z najwybitniejszych twórców wrocławskich. Jego liczne i różnorodne dzieła ukazują bogactwo rodzajów uprawianej muzyki, a także gatunków i form muzycznych. W twórczości Bukowskiego ogniskują się tendencje charakterystyczne dla polskiej muzyki drugiej połowy XX  wieku, a także cechy indywidualne tworzące idiom stylistyczny kompozytora. Z uwagi na brak syntetycznych opracowań, w których całościowo zostałaby nakreślona sylwetka i twórczość Bukowskiego, a nade wszystko ze względu na wartość dorobku kompozytora i jego znaczenie dla polskiej kultury muzycznej, autorka napisała monografię poświęconą temu twórcy.

 

Informacje dodatkowe

Waga 398 g

Spis treści

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

Część pierwsza. Człowiek

I. Życie i działalność Ryszarda Bukowskiego

1. Dzieciństwo i lata młodzieńcze

2. Okres studiów

3. Lata dojrzałe

II. Cechy osobowości

Część druga. Twórczość

Rozdział I. Ewolucja twórczości

1. Okres wczesny: 1937–1945. Pierwsze kompozycje

1.1. Od postromantyzmu do neoklasycyzmu – Preludium, chorał i fuga

2. Okres przejściowy: 1945–1968. Zdobywanie doświadczenia

2.1. Faza pierwsza: 1945–1960

2.1.1. W kręgu neoklasycyzmu: Sonata da cameraKwartet smyczkowy op. 11, Koncert szkolny, balet Maski

2.1.2. W stronę stylu narodowo-folklorystycznego: Suita na orkiestrę smyczkową

2.1.3. W opozycji do socrealizmu. Ku ekspresjonizmowi: kantata Moja pieśń wieczorna

2.2. Faza druga: 1960–1968

2.2.1. W stronę swobodnego serializmu: Inwokacje

2.2.2. Rozdroża, dylematy, powroty: Muzyka w pięciu częściachI Symfonia

3. Okres dojrzały: 1968–1980. Ukształtowanie się stylu indywidualnego

3.1. Sonorystyka, aleatoryzm a tradycja w utworach chóralnych: MetamorfozyKamienna muzykaTwarz trzecia

3.2. W stronę dramatu muzycznego: Pierścień wielkiej damy

3.3. Odnowienie gatunku sonaty: sonaty fortepianowe

3.4. W kręgu ekspresjonizmu: LirykiCapriccio

3.5. Nowy styl koncertujący: Potrójny koncert na trąbkę, kotły, fortepian i orkiestrę, Koncert na dwa fortepiany, perkusję i smyczki

3.6. Symfonia „z komentarzem słownym”: V Symfonia

3.7. Dialektyka porządku i nieporządku w cyklicznych utworach orkiestrowych: Sześć miniaturSzkice symfoniczneFresk symfoniczny

4. Okres późny: 1980–1986. Summa kompozytorska

4.1. W nurcie sakralnym: Pasja według św. Marka,Pasja według św. Mateusza, VII Symfonia „Trenów”

4.2. W kręgu treści filozoficznych i etycznych: balet Antygona

4.3. W stronę kameralistyki: kwartety smyczkowe, sonaty skrzypcowe,sonata wiolonczelowa

II. Idiom stylistyczny kompozytora

1. Materiał dźwiękowy i jego organizacja

2. Architektonika

3. Dramaturgia

4. Ekspresja i jej kategorie

III. Estetyka twórcy

1. Dziedzictwo muzyczne

2. Łączenie aspektu formalnego z aspektem ekspresyjnym dzieła

3. Nurt „wzmożonej ekspresji”

4. Troska o słowo poetyckie

5. Zasada budowania dramaturgii dzieła

6. Powściągliwość w posługiwaniu się nowymi środkami techniczno-warsztatowymi

IV. Rezonans twórczości

1. Ryszard Bukowski w oczach krytyki

2. Utwory Bukowskiego na scenach i estradach koncertowych

3. Dni Muzyki Ryszarda Bukowskiego

Zakończenie. Znaczenie dorobku Ryszarda Bukowskiego

Literatura przedmiotu

Dokumentacja

1. Kalendarium życia i twórczości Ryszarda Bukowskiego

2. Wykaz utworów Ryszarda Bukowskiego

3. Bibliografia osobowa Ryszarda Bukowskiego

A. Bibliografia podmiotowa

B. Bibliografia przedmiotowa

Wykaz skrótów

Summary

Aneks. Teksty i libretta utworów Ryszarda Bukowskiego