Ryszard Bukowski. Człowiek i dzieło

45,00 

Aleksandra Pijarowska

Wrocław 2014

Na stanie

Opis

 

Ryszard Bukowski – kompozytor, pedagog, publicysta – był jednym z najwybitniejszych twórców wrocławskich. Jego liczne i różnorodne dzieła ukazują bogactwo rodzajów uprawianej muzyki, a także gatunków i form muzycznych. W twórczości Bukowskiego ogniskują się tendencje charakterystyczne dla polskiej muzyki drugiej połowy XX  wieku, a także cechy indywidualne tworzące idiom stylistyczny kompozytora. Z uwagi na brak syntetycznych opracowań, w których całościowo zostałaby nakreślona sylwetka i twórczość Bukowskiego, a nade wszystko ze względu na wartość dorobku kompozytora i jego znaczenie dla polskiej kultury muzycznej, autorka napisała monografię poświęconą temu twórcy.

 

Informacje dodatkowe

Waga 398 g

Spis treści

  SPIS TREŚCI   Wstęp Część pierwsza. Człowiek I. Życie i działalność Ryszarda Bukowskiego 1. Dzieciństwo i lata młodzieńcze 2. Okres studiów 3. Lata dojrzałe II. Cechy osobowości Część druga. Twórczość Rozdział I. Ewolucja twórczości 1. Okres wczesny: 1937–1945. Pierwsze kompozycje 1.1. Od postromantyzmu do neoklasycyzmu – Preludium, chorał i fuga 2. Okres przejściowy: 1945–1968. Zdobywanie doświadczenia 2.1. Faza pierwsza: 1945–1960 2.1.1. W kręgu neoklasycyzmu: Sonata da cameraKwartet smyczkowy op. 11, Koncert szkolny, balet Maski 2.1.2. W stronę stylu narodowo-folklorystycznego: Suita na orkiestrę smyczkową 2.1.3. W opozycji do socrealizmu. Ku ekspresjonizmowi: kantata Moja pieśń wieczorna 2.2. Faza druga: 1960–1968 2.2.1. W stronę swobodnego serializmu: Inwokacje 2.2.2. Rozdroża, dylematy, powroty: Muzyka w pięciu częściachI Symfonia 3. Okres dojrzały: 1968–1980. Ukształtowanie się stylu indywidualnego 3.1. Sonorystyka, aleatoryzm a tradycja w utworach chóralnych: MetamorfozyKamienna muzykaTwarz trzecia 3.2. W stronę dramatu muzycznego: Pierścień wielkiej damy 3.3. Odnowienie gatunku sonaty: sonaty fortepianowe 3.4. W kręgu ekspresjonizmu: LirykiCapriccio 3.5. Nowy styl koncertujący: Potrójny koncert na trąbkę, kotły, fortepian i orkiestrę, Koncert na dwa fortepiany, perkusję i smyczki 3.6. Symfonia „z komentarzem słownym”: V Symfonia 3.7. Dialektyka porządku i nieporządku w cyklicznych utworach orkiestrowych: Sześć miniaturSzkice symfoniczneFresk symfoniczny 4. Okres późny: 1980–1986. Summa kompozytorska 4.1. W nurcie sakralnym: Pasja według św. Marka,Pasja według św. Mateusza, VII Symfonia „Trenów” 4.2. W kręgu treści filozoficznych i etycznych: balet Antygona 4.3. W stronę kameralistyki: kwartety smyczkowe, sonaty skrzypcowe,sonata wiolonczelowa II. Idiom stylistyczny kompozytora 1. Materiał dźwiękowy i jego organizacja 2. Architektonika 3. Dramaturgia 4. Ekspresja i jej kategorie III. Estetyka twórcy 1. Dziedzictwo muzyczne 2. Łączenie aspektu formalnego z aspektem ekspresyjnym dzieła 3. Nurt „wzmożonej ekspresji” 4. Troska o słowo poetyckie 5. Zasada budowania dramaturgii dzieła 6. Powściągliwość w posługiwaniu się nowymi środkami techniczno-warsztatowymi IV. Rezonans twórczości 1. Ryszard Bukowski w oczach krytyki 2. Utwory Bukowskiego na scenach i estradach koncertowych 3. Dni Muzyki Ryszarda Bukowskiego Zakończenie. Znaczenie dorobku Ryszarda Bukowskiego Literatura przedmiotu Dokumentacja 1. Kalendarium życia i twórczości Ryszarda Bukowskiego 2. Wykaz utworów Ryszarda Bukowskiego 3. Bibliografia osobowa Ryszarda Bukowskiego A. Bibliografia podmiotowa B. Bibliografia przedmiotowa Wykaz skrótów Summary Aneks. Teksty i libretta utworów Ryszarda Bukowskiego