Źródła do twórczości Karola Lipińskiego

30,00 

Joanna Subel

Wrocław 2018

Na stanie

Opis

 

Książka Źródła do twórczości Karola Lipińskiego stanowi  kompendium wiedzy o stanie zachowania autografów, odpisów rękopiśmiennych i druków kompozycji genialnego skrzypka i twórcy. Materiał został zgromadzony przez autorkę w trakcie długoletnich prac badawczych i stanowi pewien etap studiów nad spuścizną kompozytora zachowaną w bibliotekach europejskich i USA. Wyniki tych studiów pozwalają na stwierdzenie liczby 52 utworów ujętych w 34 opusy oraz 27 kompozycji nieopusowanych Lipińskiego. Dowodem szacunku innych twórców dla polskiego wirtuoza jest 17 dedykowanych mu utworów innych kompozytorów.

Opracowanie Joanny Subel stanowi wartościową i niezwykle potrzebną pozycję, która jest cennym dopełnieniem serii wydawniczej Karol Lipiński – życie, działalność, epoka oraz poszerzeniem stanu wiedzy na temat kompozytora, a także dorobku w zakresie inwentaryzacji źródeł muzycznych związanych z rozwojem polskiej kultury muzycznej XIX wieku. Jest to praca rzetelna, świadcząca o wszechstronności i erudycji Autorki, o jej dojrzałym warsztacie naukowym, a także pasji badawczej i szacunku dla dokonań prezentowanego muzyka.

 – z recenzji prof. dra hab. Remigiusza Pośpiecha

 

Joanna Subel, doktor habilitowany, od 1974 r. jest wykładowcą teorii muzyki w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W latach 1997–2017 była wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego, początkowo w Instytucie Kulturoznawstwa, a następnie w Instytucie Muzykologii. Gościła także jako wykładowca w Hochschulefür Musik und Theater w Hanowerze. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się historia i literatura muzyki,  kultura muzyczna Wrocławia oraz twórczość Karola Lipińskiego. Jest autorką książek, artykułów publikowanych przez polskie i zagraniczne uniwersytety oraz haseł encyklopedycznych.

 

Informacje dodatkowe

Waga 486 g

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Świadectwa artyzmu Karola Lipińskiego

Rozdział 2. Wydania utworów Karola Lipińskiego

2.1. Kompozycje opusowane

2.2. Kompozycje nieopusowane

Rozdział 3. Autografy

3.1. Autografy kompozycji kompletnych

3.2. Autografy fragmentów kompozycji

Rozdział 4. Odpisy rękopiśmienne

4.1. Odpisy rękopiśmienne kompozycji kompletnych

4.2. Odpisy rękopiśmienne fragmentów kompozycji

Rozdział 5. Opracowania i transkrypcje dokonane przez Karola Lipińskiego

5.1. Opracowania

5.2. Transkrypcje

Rozdział 6. Pismo teoretyczne

Rozdział 7. Prace redakcyjne

Rozdział 8. Korespondencja Karola Lipińskiego

Rozdział 9. Transkrypcje kompozycji Karola Lipińskiego

Rozdział 10. Utwory dedykowane Karolowi Lipińskiemu

 

Wykazy materiałów źródłowych do twórczości Karola Lipińskiego

1. Wykaz kompozycji opusowanych

2. Wykaz kompozycji nieopusowanych

3. Wykaz autografów

4. Wykaz odpisów rękopiśmiennych

5. Wykaz opracowań i transkrypcji dokonanych przez Karola Lipińskiego

6. Wykaz prac redakcyjnych Karola Lipińskiego

7. Wykaz korespondencji Karola Lipińskiego

8. Wykaz transkrypcji kompozycji Karola Lipińskiego

9. Wykaz utworów dedykowanych Karolowi Lipińskiemu

10. Wykaz wydawców utworów Karola Lipińskiego

11. Wykaz wybranych bibliotek przechowujących dzieła Karola Lipińskiego

12. Wykaz nagrań utworów Karola Lipińskiego

 

Zakończenie

Bibliografia

Spis ilustracji

Indeks nazwisk

Indeks utworów

Summary

Może spodoba się również…