Analiza dzieła muzycznego. Historia, theoria, praxis (t. 1)

25,00 

red. Anna Granat-Janki i zespół

Wrocław 2009

Na stanie

Opis

 

Zagadnienie analizy muzycznej od lat pozostaje w centrum uwagi muzykologów i teoretyków muzyki, dzięki analizie możliwe jest bowiem rozumienie muzyki oraz właściwa ocena dzieła muzycznego. W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu podjęto działania zmierzające do pogłębienia wiedzy w tej dziedzinie drogą przedstawienia i porównania stanowisk specjalistów w zakresie analizy muzycznej. Formą realizacji tego zamierzenia jest zapoczątkowanie serii wydawniczej poświęconej wspomnianej tematyce.

W prezentowanym tomie zawarte są artykuły poruszające różne aspekty analizy dzieła muzycznego. Bogactwo tematyki prezentowanych studiów stanowi atut niniejszej książki. Wierzymy, że zadowoli ona nawet najbardziej wymagających odbiorców, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat analizy dzieła muzycznego w wymiarze historycznym, teoretycznym i praktycznym.

 

Informacje dodatkowe

Waga 376 g

Spis treści

 

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

 

Przedmowa/Preface

Mieczysław Tomaszewski
Między inspiracją a rezonansem. Dzieło muzyczne w perspektywie intertekstualnej
Between Inspiration and Resonance. Musical Work in an Intertextual Interpretation (summary)

Halina Goldberg
Koncepcje edukacyjne i teoretyczne Józefa Elsnera
Educational and Theoretical Concepts of Józef Elsner (summary)

Jan van Landeghem
Traces of Rhetoric in Music since the 17th Century
Przyczynek do retoryki w muzyce od XVII wieku (streszczenie)

Marek Podhajski
Kilka uwag o potrzebie doskonalenia konwencjonalnych metod analizy formalnej utworu muzycznego
Remarks on the Need to Improve the Conventional Methods of Formal Analysis of a Work of Music (summary)

Andrzej Tuchowski
Analiza dzieła muzycznego w świetle jego właściwości emocjonalno-ekspresywnych
Analysing Musical Compositions in Terms of their Emotional and Expressive Qualities (summary)

Eugène de Montalembert
Le contrepoint improvisé entre la pratique, l’analyse et la théorie
Improwizowany kontrapunkt a badania muzykologiczne (streszczenie)

Bogusław Raba
Fenomenologiczne aspekty teorii harmonii
Phenomenological Aspects of the Theory of Harmony (summary)

Rafał Augustyn, Iwona Puchalska
Analysis in partibus infidelium. O objaśnianiu struktury dzieła muzycznego studentom niemuzykom
Analysis in partibus infidelium. Explaining the Structure of Music to Non-Music Students (summary)

Valentina Sandu-Dediu
Schumann as a mannerist composer. Playing with A-S-C-H in Carnaval, Op. 9
Schumann jako kompozytor manierystyczny. Wykorzystanie motywu ASCH w Karnawale op. 9 (streszczenie)

Teresa Malecka
Twórczość Zbigniewa Bujarskiego wobec kategorii interpretacyjnej ekphrasis
The Output of Zbigniew Bujarski in the Light of the Interpretative Category of Ekphrasis (summary)

Anna Nowak
Mazurki na fortepian Romana Maciejewskiego. W poszukiwaniu indywidualności dzieła muzycznego
Mazurkas for piano by Roman Maciejewski. Approaching the Individuality of Musical Work (summary)

Anna Granat-Janki
Twórczość Stanisława Krupowicza w perspektywie intertekstualnej
The Work of Stanisław Krupowicz from an Intertextual Perspective (summary)

Mirosław Majchrzak
Klasyczność struktury tonalnej pieśni Chopina
The Classic Character of the Tonal Structure of Chopin’s Songs (summary)

Agnieszka Zwierzycka
Pieśni solowe Władysława Żeleńskiego do słów Zygmunta Krasińskiego
Songs of Władysław Żeleński to Lyrics by Zygmunt Krasiński (summary)

Aleksandra Pijarowska
Moja pieśń wieczorna. Analiza porównawcza pieśni Karola Szymanowskiego i kantaty Ryszarda Bukowskiego
‘My Evening Song’ Karol Szymanowski’s Song and Ryszard Bukowski’s Cantata – a Comparative Analysis (summary)

Noty biograficzne autorów / Authors’ Biographical Notes

Może spodoba się również…