Forma w twórczości instrumentalnej Aleksandra Tansmana („Zeszyt Naukowy” 66)

6,00 

Anna Granat-Janki

Wrocław 1995

Na stanie

Opis

 

Prezentowana praca jest drugą pozycją, jaka ukazuje się w serii „Monografie”. Forma w twórczości instrumentalnej Aleksandra Tansmana autorstwa Anny Granat-Janki stanowi obszerne studium nad dziełami instrumentalnymi, zmarłego w roku 1986, polskiego kompozytora emigracyjnego Aleksandra Tansmana. Publikacja ta jest pierwszą w literaturze polskiej jak i światowej tak obszerną próbą syntetycznego ujęcia twórczości instrumentalnej Tansmana, jednego z czołowych przedstawicieli neoklasycyzmu w muzyce europejskiej.

 

Informacje dodatkowe

Waga 348 g

Spis treści

 

Od zespołu redakcyjnego

Nota o autorze

Wstęp

I. Zagadnienia metodologiczne

1. Sytuacja badawcza

2. Cele, założenia i charakter pracy

3. Metody analizy

II. Gatunki i formy w muzyce Tansmana

1. Przemiany języka muzycznego w XX wieku a neoklasyczna forma dzieła

2. Kształtowanie się formy w utworach Tansmana do 1941 roku

2.1. Typowe gatunki i formy

2.2. Charakterystyka języka muzycznego Tansmana

3. Swoiste cech formy muzycznej Tansmana po 1941 roku

3.1. Nowe elementy języka muzycznego (Akord Tansmanowski. Klastery. Sonorystyka muzyczna – brzmienia homogeniczne i poligeniczne. Artykulacja)

3.2. Zmiany w budowie cyklu i w sposobie kształtowania formy

3.3 Forma a ekspresja

III. Tradycja i nowoczesność w muzyce Tansmana

1. Powrót do baroku

2. Dziedzictwo klasycyzmu

3. A jednak romantyzm

4. Polska tradycja muzyczna

5. Muzyka żydowska

6. Le tour du monde

7. Jazz

8. Hommages kompozytorom XX wieku

IV. Poglądy estetyczne Tansmana a jego stosunek do formy dzieła

V. Twórczość Tansmana w świetle przemian stylistycznych w muzyce europejskiej XX wieku

Aneks

Aleksander Tansman – szkic biograficzny

Katalog utworów instrumentalnych Aleksandra Tansmana

Bibliografia osobowa Aleksandra Tansmana

Wykaz prac cytowanych

Wykaz skrótów

La forme dans la creation instrumentale ďAleksandre Tansman

Indeks utworów Tansmana

Indeks nazwisk i tytułów utworów

Może spodoba się również…