Muzykoterapia – stałość i zmiana

25,00 

tom 1 z serii „Wrocławska Muzykoterapia”

red. Paweł Cyluko, Joanna Gładyszewska-Cylulko

Wydanie 2

Wrocław 2014

Na stanie

SKU: 978-83-65473-47-9 Kategorie: , ,

Opis

 

Pierwszym tomem serii Wrocławska Muzykoterapia zatytułowanym Muzykoterapia – stałość i zmiana Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu inauguruje nowy cykl publikacji poświęconych muzykoterapii, redagowany z myślą o studentach tego kierunku, zawodowo czynnych muzykoterapeutach oraz innych specjalistach chcących poszerzać zakres swojej wiedzy i umiejętności. Liczymy na to, że seria stanie się inspiracją do wnikliwych, głębokich i pełnych otwartości studiów nad muzykoterapią jako nauką i profesją, której teraźniejszość i przyszłość zależy od nas wszystkich.

 

Informacje dodatkowe

Waga 556 g

Spis treści

 

SPIS TREŚCI

 

Zamiast wstępu

Joanna Gładyszewska-Cylulko, Pawel Cylulko

Słów kilka o Wrocławskiej Muzykoterapii

Sławomir Piechota

Niepełnosprawny – czyli kto…?

Jagoda Kwiatkowska

Być muzykoterapeutą

 

Część I. Podmiotowość człowieka podstawowym aksjomatem muzykoterapii

Paweł Cylulko

Aksjologiczne podstawy muzykoterapii. Wybrane refleksje dotyczące teorii wartości

Helena Cesarz

Muzykoterapia – metoda wspomagania salutogenezy

Joanna Gładyszewska-Cylulko

Miejsce diagnozy muzykoterapeutycznej w diagnostyce psychopedagogicznej osób z niepełnosprawnością wzrokową

Paweł Cylulko

Wprowadzenie do deontologii muzykoterapeutycznej

 

Część II. Podstawy warsztatu muzykoterapeuty

Klaudia Kukiełczyńska-Krawczyk

Programowanie muzyki do terapii – 20 lat po wydaniu książki Tadeusza Natansona

Iwona Polak

Technika Spontanicznego Teatru Muzykalnego

Stella Kaczmarek

Znaczenie, rola i funkcja improwizacji instrumentalnej w muzykoterapii aktywnej. Rozważania teoretyczne i wskazówki praktyczne

Aleksandra Trochanowska

Oddziaływanie muzyką na obniżony nastrój

 

Cześć III. Praktyka kliniczna w muzykoterapii

Wojciech Strzelecki

Muzykoterapia w pracy z dzieckiem autystycznym. Zasady, metody, stan badań, w stronę muzykoterapii systemowej

Daniela Colonna-Kasjan

Praktyka w edukacji studentów muzykoterapii. Zajęcia w klasach integracyjnych jako forma przygotowania do zawodu

Agnieszka Szymajda

Muzykoterapia dzieci w środowisku przedszkolnym w świetle polskiej naukowej koncepcji muzykoterapii Tadeusza Natansona

Katarzyna Herda-Płonka

Wykorzystanie muzykoterapii w koncepcji „wychowania prenatalnego”. Istota rozwoju mowy dziecka

Małgorzata Modelska

Łączenie elementów muzykoterapii i logopedii w terapii dziecka z zaburzeniem rozwoju mowy i komunikacji

Karolina Kantyka

Muzykoterapia holistyczna – w nurcie społecznościowym w świetlicy socjoterapeutycznej

Alicja Ryczkowska

Muzykoterapia dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej

Agnieszka Kardasz-Sopel Wykorzystanie elementów muzykoterapii w hipoterapii dzieci

Może spodoba się również…