Wczesna edukacja muzyczna. Rozważania, propozycje, badania

16,00 

red. H. Tomaszek-Plewa, I. Polak

Wrocław 2016

Na stanie

SKU: 978-83-86534-93-7 Kategorie: , ,

Opis

 

Tematyka edukacji muzycznej dzieci żywo interesuje wielu specjalistów, nauczycieli i rodziców. W obliczu bowiem niedoskonałości systemu oświatowego niedoceniającego wagi kształcenia muzycznego oraz szerzącej się w masowych mediach muzycznej bylejakości najmłodsze pokolenie Polaków stoi przed groźbą muzycznego wykluczenia.

 

W prezentowanej książce przedstawiamy rozważania, propozycje i badania dotyczące tej problematyki, sformułowane przez pedagogów, psychologów i muzyków. Zaproszeni przez nas autorzy, reprezentujący różnorodne spojrzenia na edukację muzyczną dzieci, formułują treści pomocne w dążeniu ku naprawie wspomnianej sytuacji. Poruszają tę tematykę zarówno od strony teorii, jak i praktyki. Zwłaszcza ich praktyczne rady i wskazówki dotyczące śpiewu i muzykowania mogą stać się przydatne i inspirujące dla osób zajmujących się kształceniem muzycznym dzieci i wszystkich czytelników zainteresowanych przedstawionymi tu zagadnieniami.

 

Książkę kierujemy do dyrektorów szkół ogólnokształcących, nauczycieli muzyki, instruktorów, studentów i innych osób, które są zainteresowane edukacją najmłodszych i ich muzycznym rozwojem – niezbędnym i korzystnym z wielu powodów, nieodzownym także w rozwoju ogólnym dzieci.

Informacje dodatkowe

Waga 185 g

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Barbara Kamińska
Kompetencje muzyczne – ich miejsce i znaczenie we wczesnej edukacji muzycznej

Wojciech Jankowski
Sześć tez w sprawie muzyki w szkole powszechnej

Andrea Jaworska
Komunikacja w muzyce

Małgorzata Kramarz
Autorytet czy ofiara losu? Nauczyciel muzyki w (nie)muzycznej rzeczywistości wczesnoszkolnej

Amelia Golema
Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka w kontekście muzycznego abecadła Lidii Bajkowskiej

Urszula Polak
Koncepcja Edwina Eliasa Gordona – wspieranie indywidualnych uzdolnień dziecka drogą do sukcesu w edukacji muzycznej

Małgorzata Szymańska
Flet podłużny jako instrument edukacji szkolnej. Od melodii przedszkolaka do muzyki dawnej

Małgorzata Podzielny
Rozśpiewanie chóru dziecięcego

Amelia Golema
Wczesna edukacja muzyczna i co dalej?

 

Informacje o autorach

Może spodoba się również…