Wieloznaczność dźwięku. Sound Ambiguity (tom 7)

25,00 

 

red. J. Kołodziejska, R. Barcella, K. Daszkiewicz, K. Kubaszewska

Wrocław 2023

Na stanie

SKU: 978-83-65473-40-0 Kategoria:

Opis

 

Niniejsza książka to już siódmy zbierający prace młodych badaczek i badaczy tom w serii będącej pokłosiem kolejnej edycji Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Wieloznaczność dźwięku, organizowanej przez Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Na publikację złożyło się dziewięć tekstów, a część z nich dotyka związków muzyki i literatury. Ważnymi zagadnieniami okazały się także pejzaż dźwiękowy i soundscape studies. Nie zabrakło też tekstów odnoszących się do ustaleń nauk ścisłych. Całość dopełniają zaś rozważania na temat rytmiki oraz gatunku sinfonietty. Teksty koncentrują się wokół analizy i interpretacji dzieła muzycznego, choć nie tylko – w wielu z nich zaprezentowano bowiem wyniki badań interdyscyplinarnych. Dzięki temu, prócz zagadnień związanych z formalną analizą muzyki, uwzględnione zostały szerokie konteksty rozumienia sztuki dźwięków. Warto podkreślić, że przedmiotem analiz i interpretacji stała się twórczość historycznie nam bliska, bo współczesna lub najnowsza.

 

This is the seventh volume in a series of books containing articles by young researchers that have been collected as a result of the subsequent editions of the International Students’ Conference ‘Sound Ambiguity’, organised by the Artistic and Research Club of Composition and Music Theory Students at the Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław. The publication consists of nine texts, some of which touch upon the relationship between music and literature. Others concern the issues of sound landscape and soundscape studies. There are also articles related to findings in the fields of science. The book is rounded off with reflections on eurhythmics and the sinfonietta genre. The texts focus on the analysis and interpretation of a musical work, but not only on that, as many of them present the outcomes of interdisciplinary research. Thus, in addition to issues relating to the formal analysis of music, broad contexts for understanding the art of sound have also been included. It is worth emphasising that the authors have taken the contemporary and recent output, that is works that are historically close to us, as the object of their analysis and interpretation.

 

Spis treści

  Wprowadzenie   Jan Bielak W cieniu suplikacji – wpływ pieśni Święty Boże na Hymny op. 5 Karola Szymanowskiego   Katarzyna Kubaszewska Idea podróży w małej kantacie Rafała Augustyna Vagor ergo sum na chór mieszany i gongi, do słów Zbigniewa Herberta, Cesarza Hadriana i Włoskich Kolei Państwowych   Magdalena Urbanek Wieloznaczność w operze. Bajki robotów Cezarego Duchnowskiego i Pawła Hendricha   Olga Daroch Teatralne interpretacje ruchowe muzyki jako interdyscyplinarna forma wyrażania emocji w rytmice dalcroze’owskiej   Maciej Michaluk Muzyka środowiskowa a totalna katalogizacja. Twórczość Oliviera Messiaena i jej współczesne konteksty   Aleksandra Ferenc Pejzaż dźwiękowy Zakopanego w utworze Krupówki Rafała Augustyna   Rafał Fundowicz Analiza muzyki algorytmicznej z komputerową resyntezą na przykładzie pierwszej z Dwóch etiud  Pawła Szymańskiego   Gabriela Irzyk Analiza multifonów jako bifurkacji w równaniach różniczkowych   Martyna Krymska Sinfonietta nr 2 na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz – wybrane aspekty analityczne  

Może spodoba się również…