Promocja!

Tradycje śląskiej kultury muzycznej (t. XI)

10,00 

red. Maria Zduniak i zespół

Wrocław 2008

Książka dostępna tylko w miękkiej oprawie.

Na stanie

Opis

 

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest pokłosiem XI Konferencji Naukowej z cyklu „Tradycje śląskiej kultury muzycznej”. Konferencje przeprowadzane pod tym tytułem stanowią forum naukowe skupiające badaczy kultury muzycznej Śląska we wszystkich jej przejawach. Autorzy artykułów przedstawiają szeroki wachlarz zagadnień, zarówno sięgając do historii, jak i opisując zjawiska współczesne. Opierają się często na źródłach pochodzących z bogatych zbiorów śląskich bibliotek i archiwów, przekazują unikatowe informacje, niedostępne w innych opracowaniach. Dzięki tej wielowątkowości i rozległości bazy źródłowej prezentowane teksty stanowić mogą ciekawą lekturę nie tylko dla muzyków, lecz także dla wszystkich osób zainteresowanych dziejami regionu śląskiego i dorobkiem licznych pokoleń jego mieszkańców. Pierwsza część książki zawiera artykuły dotyczące osoby i imponującego dorobku naukowego prof. dr Marii Zduniak – niestrudzonej badaczki śląskiej kultury muzycznej. Dedykując Pani Profesor niniejszy tom, zespół przygotowujący prezentowane wydanie pragnie wyrazić Jej wielkie uznanie i złożyć najserdeczniejsze podziękowanie za lata pracy, które poświęciła nauce i swoim wychowankom.

 

Informacje dodatkowe

Waga 258 g

Spis treści

  SPIS TREŚCI  

In honorem Professoris Mariae Zduniak

  Andrzej Wolański Wprowadzenie do biografii Profesor Marii Zduniak Maciej Gołąb Profesor Maria Zduniak jako historyk kultury muzycznej Bogusław Raba Problematyka formy muzycznej w świetle dydaktyki Profesor Marii Zduniak Dyskusja poświęcona Profesor Marii Zduniak Bibliografia prac Profesor Marii Zduniak opublikowanych do roku 2008 Prace magisterskie napisane pod kierunkiem Profesor Marii Zduniak  

De musica Silesiae

  Elżbieta Witkowska-Zaremba Późnośredniowieczna teoria muzyki w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu Paweł Gancarczyk Opat Martin Rinkenberg i powstanie tzw. śpiewnika głogowskiego (ca 1480) Remigiusz Pośpiech Musica Nova Ecclesiastica Józefa Elsnera (1769–1854) na tle polskiej muzyki religijnej XIX stulecia Krzysztof Rottermund Wrocławska wytwórnia fortepianów Kuhlbörs i jej instrumenty Joanna Gul Do dziejów budownictwa fortepianów w Legnicy: współpracownicy Eduarda Seilera Krystyna Turek Polskie czasopisma muzyczne dwudziestolecia międzywojennego na Górnym Śląsku. Charakterystyka i ocena Magdalena Dziadek Kultura muzyczna Dolnego Śląska w przekazie miesięcznika „Odra” do roku 1989 Teresa Malecka Górecki wobec Beethovena Jolanta Szulakowska-Kulawik Józef Świder – muzyka, która czekała na postmodernizm. Muzyka polska, wieczny romans Janina Tatarska Etiudy fortepianowe Bolesława Woytowicza. Problematyka gatunku Hanna Kostrzewska Idea kształtowania materiału muzycznego w „Éternel” Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil Anna Granat-Janki W kręgu liryki wokalno-instrumentalnej Krystiana Kiełba Anna Granat-Janki Surkonwencjonalizm w ujęciu Stanisława Krupowicza Joanna Subel Śpiew chóralny w Wyższej Szkole Technicznej we Wrocławiu (1910–1935) Agnieszka Drożdżewska Działalność wrocławskiego Akademickiego Stowarzyszenia Muzycznego w latach 1822–1830 Aleksandra Pijarowska 60 lat Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Wybrane szkoły naukowo-artystyczne

Może spodoba się również…