Promocja!

Tradycje śląskiej kultury muzycznej (t. XI)

10,00 

red. Maria Zduniak i zespół

Wrocław 2008

Książka dostępna tylko w miękkiej oprawie.

Na stanie

Opis

 

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest pokłosiem XI Konferencji Naukowej z cyklu „Tradycje śląskiej kultury muzycznej”. Konferencje przeprowadzane pod tym tytułem stanowią forum naukowe skupiające badaczy kultury muzycznej Śląska we wszystkich jej przejawach. Autorzy artykułów przedstawiają szeroki wachlarz zagadnień, zarówno sięgając do historii, jak i opisując zjawiska współczesne. Opierają się często na źródłach pochodzących z bogatych zbiorów śląskich bibliotek i archiwów, przekazują unikatowe informacje, niedostępne w innych opracowaniach. Dzięki tej wielowątkowości i rozległości bazy źródłowej prezentowane teksty stanowić mogą ciekawą lekturę nie tylko dla muzyków, lecz także dla wszystkich osób zainteresowanych dziejami regionu śląskiego i dorobkiem licznych pokoleń jego mieszkańców. Pierwsza część książki zawiera artykuły dotyczące osoby i imponującego dorobku naukowego prof. dr Marii Zduniak – niestrudzonej badaczki śląskiej kultury muzycznej. Dedykując Pani Profesor niniejszy tom, zespół przygotowujący prezentowane wydanie pragnie wyrazić Jej wielkie uznanie i złożyć najserdeczniejsze podziękowanie za lata pracy, które poświęciła nauce i swoim wychowankom.

 

Informacje dodatkowe

Waga 258 g

Spis treści

 

SPIS TREŚCI

 

In honorem Professoris Mariae Zduniak

 

Andrzej Wolański
Wprowadzenie do biografii Profesor Marii Zduniak

Maciej Gołąb
Profesor Maria Zduniak jako historyk kultury muzycznej

Bogusław Raba
Problematyka formy muzycznej w świetle dydaktyki Profesor Marii Zduniak

Dyskusja poświęcona Profesor Marii Zduniak

Bibliografia prac Profesor Marii Zduniak opublikowanych do roku 2008

Prace magisterskie napisane pod kierunkiem Profesor Marii Zduniak

 

De musica Silesiae

 

Elżbieta Witkowska-Zaremba
Późnośredniowieczna teoria muzyki w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Paweł Gancarczyk
Opat Martin Rinkenberg i powstanie tzw. śpiewnika głogowskiego (ca 1480)

Remigiusz Pośpiech
Musica Nova Ecclesiastica Józefa Elsnera (1769–1854) na tle polskiej muzyki religijnej XIX stulecia

Krzysztof Rottermund
Wrocławska wytwórnia fortepianów Kuhlbörs i jej instrumenty

Joanna Gul
Do dziejów budownictwa fortepianów w Legnicy: współpracownicy Eduarda Seilera

Krystyna Turek
Polskie czasopisma muzyczne dwudziestolecia międzywojennego na Górnym Śląsku. Charakterystyka i ocena

Magdalena Dziadek
Kultura muzyczna Dolnego Śląska w przekazie miesięcznika „Odra” do roku 1989

Teresa Malecka
Górecki wobec Beethovena

Jolanta Szulakowska-Kulawik
Józef Świder – muzyka, która czekała na postmodernizm. Muzyka polska, wieczny romans

Janina Tatarska
Etiudy fortepianowe Bolesława Woytowicza. Problematyka gatunku

Hanna Kostrzewska
Idea kształtowania materiału muzycznego w „Éternel” Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil

Anna Granat-Janki
W kręgu liryki wokalno-instrumentalnej Krystiana Kiełba

Anna Granat-Janki
Surkonwencjonalizm w ujęciu Stanisława Krupowicza

Joanna Subel
Śpiew chóralny w Wyższej Szkole Technicznej we Wrocławiu (1910–1935)

Agnieszka Drożdżewska
Działalność wrocławskiego Akademickiego Stowarzyszenia Muzycznego w latach 1822–1830

Aleksandra Pijarowska
60 lat Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Wybrane szkoły naukowo-artystyczne

Może spodoba się również…